Oberoende Veteraner

Oberoende Veteraner (Obvet) är en ideell patientförening som arbetar för svenska krigsveteraners livskvalité. Vi arbetar för alla i Sverige boende krigsveteraner oavsett etnisk härkomst och vi är politiskt och religiöst obundna.

Oberoende Veteraner agerar för svenska krigsveteraner vilka är i behov av kvalificerad vård av fysiska och psykiska skador samt arbetar aktivt för att driva forskning på området militärmedicin. Sedan starten 2013 har föreningen utvecklats snabbt till att bli en kvalificerad organisation vilken arbetar i nätverk med de främsta inom varje område och expertis.

Oberoende Veteraner arbetar utifrån tre huvudmål och som ska genomsyra all vår verksamhet;

– Oberoende Veteraner arbetar för den svenska krigsveteranens hälsa och livskvalité.
– Oberoende Veteraner arbetar för den svenska krigsveteranens anhörigas hälsa och livskvalité.
– Oberoende Veteraner för en framtida bättre soldat.

Vid frågor maila gärna oss på info@oberoendeveteraner.se så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

 

E-post: info@oberoendeveteraner.se