Vad är en krigsveteran och vad gör vi?

Vad är en krigsveteran?
En krigsveteran är i enlighet med de överstatliga Genevékonvetionerna en person som burit vapen  i ett område där väpnad konflikt råder och där tillhört en av de stridande parterna. Man använder även latinets ord för krigare (combattant) som benämning på denna funktion. Personen kan vara såväl menig, frivilligt, soldat eller officer.

Oberoende Veteraners sak är att som patientförening driva de medicinska frågor till följd av ett s.k. kombattanttrauma (medicinsk definition) och/eller andra fysiska/psykiska skador för Svenska Krigsveteraner (juridisk definition) så att en vårdinsats sker på för veteranens bästa sätt både enskilt och allmänt. Oberoende Veteraner är däremot inte rättsvårdande instans och tar ingen ställning i frågan om veteraner från IS eller andra terrorstämplade organisationer och vad de kan ha gjort i tjänst för respektive organisation. Det senare är en fråga för rättsvårdande myndigheter såsom polis och åklagare m.m.

Vad vi gör
Oberoende Veteraner har tagit fasta på detta och arbetar för svenska krigsveteraner, d.v.s  personer boendes i Sverige som har eller har haft kombattantstatus. Vi är politiskt och religiöst obundna och vi arbetar för Alla i Sverige boendes krigsveteraner oavsett etnisk härkomst. Vi arbetar med att driva frågor och information avseende de till dessa fall tillkommande typer av trauman, d.v.s. en fysisk/psykisk medicinsk diagnos vilken är ett resultat av att personen är krigsveteran. Vårt främsta arbete är de vidhängande psykiska diagnoserna inom området s.k. kombattanttrauman. Här återfinns idag flera kända områden inom psykiatrin vilka också är neurologiska (påverkar nervsystemet): PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), TBI (Traumatic Brain Injury), sömnstörningar och en lång rad andra symptom/diagnosbilder.
Kombattanttrauma är en av de absolut mest komplexa diagnoserna att behandla, då den oftast är gravt traumatiserande samt har en relativt hög utfallsprocent d.v.s att de flesta av diagnosticeringar faller ut i en komplex sjukdomsbild. Dock är specialistsjukvården mycket väl rustad i dagens samhälle att ta hand om denna typ av diagnoser och vid behandling är utfallet generellt sett mycket gott.


Vårdresurser och Forskning

Oberoende Veteraner samarbetar med neurologer och specialister kopplade till ett av landets främsta sjukhus där vi kan tillgodose mycket av de behov som idag finns för svenska krigsveteraner. Samarbetet är unikt och kopplar samman såväl nationella resurser som internationella kontakter till en specialistenhet vilken har absolut fokus på krigsveteranens livskvalité.
Utöver detta bedriver Oberoende Veteraner även tillsammans med dessa forskning inom nämnda områden en forskning som syftar till att förbättra livskvalitén för krigsveteraner, deras anhöriga samt även skapa en bättre framtida soldat.

E-post: info@oberoendeveteraner.se